Mantelzorgcompliment

Bent u mantelzorger voor iemand uit Someren? Dan bedanken wij uw inzet graag met een mantelzorgcompliment. Er wordt één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt. Dit is een financiële bijdrage van maximaal € 100,-. De aanvraag doet u samen met degene voor wie u zorgt. U moet uw aanvraag voor 2020 uiterlijk 1 december indienen.

Voorwaarden

U bent mantelzorger als u:

Ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden mantelzorg verleent.

U bent geen mantelzorger als u:

Zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is.

Houd rekening met:

  • Degene voor wie u zorgt moet in de gemeente Someren wonen
  • Woont u zelf in Someren en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u daar informeren naar het compliment
  • Er wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt
  • Gebruikelijke zorg is géén mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen. Of uw partner helpen in het huishouden.

Meer informatie

Aanvragen

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties