Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

We weten het allemaal: het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren fors toe. Daarom werken we aan een dementievriendelijke gemeenschap. In zo’n samenleving werken inwoners en lokale organisaties zo veel mogelijk samen. Dat heeft als voordeel dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo

Bent u mantelzorger en vindt u het leuk om een paar gezellige uurtjes met anderen samen te zijn? Kom dan naar de Mantel-Uit-Dag op dinsdag 4 juni. De

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2015 in het leven geroepen om (financiële) ondersteuning te bieden aan mensen die behoefte hebben aan zorg maar hen ook de mogelijkheid te bieden zo lang en goed mogelijk zelfredzaam te blijven. Samen met de wet Langdurige zorg en de Zorgverzekering

Recent is er in De Ruchte in Someren een zelfhulpgroep gestart voor mantelzorgers van mensen met dementie. Bedoeld voor mensen uit Asten en Someren. Wilt u mensen ontmoeten die, net als u, zorgen voor iemand die dementie heeft? Samen een kopje koffie drinken en ervaringen en tips uitwisselen? Of

Vrijheid houdt in dat je niet gehinderd wordt om te doen en te zeggen wat je wilt. Dat je zelf kunt beslissen over hoe je leeft. Dat klinkt logisch m