Mantelzorgcompliment

Bent u mantelzorger voor iemand uit Someren? Dan bedanken wij uw inzet graag met een mantelzorgcompliment. Er wordt één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt. Dit is een financiële bijdrage van maximaal € 100,-. Tot 1 december 2019 kunt u het mantelzorgcompliment 2019 aanvragen. De aanvraag doet u samen met degene voor wie u zorgt.

Voorwaarden mantelzorgcompliment

U bent mantelzorger als u:
Ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden mantelzorg verleent.

U bent geen mantelzorger als u:
Zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is.

Houd rekening met:

  • Degene voor wie u zorgt moet in de gemeente Someren wonen
  • Woont u zelf in Someren en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u daar informeren naar het compliment
  • Er wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt

Aanvragen

Meer info

Zie de meest gestelde vragen of neem contact op met:

  • Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, tel. 0493 -  441 253                       
  • Klant Contact Centrum gemeente Someren, tel. 0493- 494 888
  • Een van de dorpsondersteuners

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties