Zorgverzekeringswet

Het grootste deel van de persoonlijke verzorging is onderdeel van de Zorgverzekeringswet, dit valt dus onder de zorgverzekeraars. Dat geldt ook voor medische zorg zoals verpleging, de zogenaamde Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties