Zien drinken. Doet drinken!

Zien drinken. Doet drinken

In Someren ligt het percentage jongeren dat in een thuisomgeving alcohol drinkt, veel hoger dan in onze regio. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt ook, dat kinderen en jongeren die alcoholgebruik om hen heen zien, zelf een grotere kans hebben om (meer) te gaan drinken. Niet alleen het voorbeeldgedrag van ouders is van belang, ook het gedrag van vrienden en leeftijdsgenoten speelt een belangrijke rol. Daarnaast worden jongeren ook beïnvloed door alcoholreclame en gedrag dat ze in media, bijvoorbeeld in films of series, zien.

Wat kun je als ouder doen?

Het geven van het goede voorbeeld is dus erg belangrijk. Als ouder heb je wel degelijk veel invloed op het drinkgedrag van je kind. Maar wat kun je, naast het geven van het goede voorbeeld, nog meer doen?

Een aantal tips:

  • Stel duidelijke regels. Begin met grenzen stellen als kinderen elf of twaalf zijn. Dan beginnen ze vaak al met experimenteren. Voor die tijd moeten kinderen al op de hoogte zijn van de regels: ze zullen het verbod dan ook makkelijker accepteren.
  • Schenk geen kinderchampagne of andere alcoholvrije drankjes. Ook hiermee leer je kinderen dat een feest niet zonder drank kan en versterk je de norm dat alcohol normaal is.
  • Beperk de beschikbaarheid van alcohol. Jongeren gaan eerder met alcohol experimenteren als ze een fles drank uit de kast of kelder kunnen pakken. 
  • Laat jongeren niet ‘thuis leren drinken’. Onderzoek laat zien dat de gedachte dat dit beter zou zijn, achterhaald is. Jongeren die met ouderlijke supervisie thuis mogen drinken, drinken meer dan jongeren die dat niet mogen. Ook is er bij de ‘thuis lerende’ jongeren vaker sprake van alcoholmisbruik.

Voor meer informatie zie: www.ziendrinkendoetdrinken.nl. Bekijk hieronder het interview dat wethouder Theo Maas en dorpsondersteuner Cindy Manders in november 2020 gaven over dit onderwerp.

In

Behoefte aan persoonlijk advies?

Maak jij je zorgen over het alcoholgebruik van je zoon of dochter? Neem dan contact op met je huisarts of het team Zorg en Ondersteuning Someren (ZoSomeren) via: (0493) 494 888 of someren@peelgemeenten.nl.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties