Verlengen en impact corona maatregelen

wonen

In de gemeente Someren wordt nauw samengewerkt om zeker in deze tijd kwetsbare inwoners goed in beeld te hebben. Het is belangrijk om voor elkaar te zorgen, om een extra oogje in het zeil te houden. Wij vragen iedereen om extra goed op elkaar te letten. Ziet u uw buurman of vrouw nog maar zelden? Of merkt u dat een naaste continu erg somber is? Kortom: maakt u zich zorgen om iemand? Bel diegene dan als de situatie het toelaat. Of neem contact op met een van de dorpsondersteuners. U kunt mensen ook wijzen op de bellijn van Onis Welzijn.

Is er sprake van agressie? Heeft u een vermoeden van huiselijk geweld of (kinder)mishandeling? Bel dan bij acute dreiging 112. In niet-acute situaties neemt u contact op met Veilig Thuis via 0800-2000. Hier kunt u advies vragen of een melding doen. Dat kan anoniem. Of ga naar de website www.veiligthuiszob.nl voor adviezen en meer informatie.

Onis Welzijn helpt

Krijgt u minder bezoek dan normaal? Is het wel erg stil in huis en heeft u behoefte aan een praatje? Neem dan gerust contact met Onis op voor sociaal contact van mens tot mens. U kunt bellen om uw hart te luchten. Dat kan dagelijks (ook in het weekend) tussen 10.00 en 20.00 uur op 0493-441233. 

Heeft u een hulpvraag? Lukt het bijvoorbeeld niet om zelf boodschappen te doen of medicijnen te halen? Of wil jij graag hulp aanbieden? Onis Welzijn brengt vraag en aanbod bij elkaar. U kunt bellen van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties