Tips en adviezen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

binnenshuis NJI

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Hoe kun je omgaan met de gevolgen van het coronavirus.  Het  Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals zo goed mogelijk in deze situatie.

Wil je meer weten ga dan naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties