Ouderenadviseur

 
KBO

Gratis advies en ondersteuning bij regelingen en voorzieningen. Bent u 50 jaar of ouder en heeft u behoefte aan een gesprek of administratieve ondersteuning? Of wilt u informatie en advies over diverse gemeentelijke en landelijke regelingen en voorzieningen en ondersteuning bij het aanvragen daarvan? Roep dan de hulp in van één van de vrijwillige ouderenadviseurs of de thuisadministratie van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Deze hulp is gratis en is bedoeld voor alle ouderen woonachtig in de gemeente Someren.