Op 7 september weer Alzheimer Café Peelland

dementie handen

Na enkele “Kleine Alzheimer Cafés” in coronatijd, is er op dinsdag 7 september weer een min of meer normaal ACP. Het vindt plaats in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 uur tot 20.45 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. De vrijwilligers van ACP zien er naar uit iedereen weer welkom te heten, in een coronaproof café.

Doel Alzheimer Café

Het Alzheimer Café Peelland wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen met dementie uit Asten, Deurne en Someren, hun naasten en mantelzorgers en professionals. Het geven van informatie is van belang, maar zeker ook het met elkaar op gelijkwaardige wijze praten over allerlei aspecten waarmee mensen met dementie en hun omgeving te maken krijgen. Bezoekers kunnen ongestoord en informeel ervaringen uitwisselen of hulp- en dienstverleners en deskundigen op informele wijze om advies vragen. Maar ook de hulp- en dienstverleners kunnen hun vragen stellen en leren van de bezoekers.

Onderwerp

Meestal heeft een ACP-bijeenkomst een specifiek thema.  De bijeenkomst op 7 september heeft een wat algemener karakter: een hernieuwde kennismaking, uitleg van de werkwijze van het ACP en de bedoeling van de foldertafel en de boekentafel alsmede het vertellen van ervaringsverhalen. Er is een gespreksleider en er zijn casemanagers en een vertegenwoordiger van Onis en de Lev-groep om eventuele vragen te beantwoorden.
Er is een pauze waarin koffie en thee geserveerd worden en waarin de Deurnese liedjeszanger Piet Driessen zijn gehoor meeneemt naar het verleden met nostalgische Brabantse en andere liedjes.

Aanmelden

Vanwege de nog geldende 1,5 meter-regel kunnen in De Beiaard maximaal 40 gasten. Daarom is aanmelden verplicht. Mocht het aantal belangstellenden groter zijn, dan komt er mogelijk een extra ACP. Aanmelden kan via alzheimercafepeelland@gmail.com of telefonisch bij Piet Schippers, tel. 0493-692695 of  06 27338017.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties