Werk & Inkomen

De gemeente Someren werkt met verschillende organisaties samen. Zo kunt u bij Senzer terecht met vragen over werk, uitkering, inkomen, bijzondere bijstand en betalingen. En voor hulp bij schulden bij Onis Welzijn en LEVgroep. Per onderwerp vindt u de informatie en contactgegevens. Met vragen over alle onderwerpen kunt u altijd terecht bij team ZO Someren.

Heeft u een laag inkomen en kunt u niet of moeilijk rondkomen? Dan heeft de gemeente Someren een aantal regelingen voor u om u een (financieel) steuntje in de rug te geven. In deze folder leest u voor welke regeling(en) u mogelijk in aanmerking komt en welke regels daarvoor gelden. ...

De economische gevolgen door de coronacrisis worden steeds duidelijker. Heeft de recessie financiële gevolgen voor je? Je bent echt niet de enige. ...