In gesprek met jonge mantelzorgers

Deel 1:

Hoe is het om jonge mantelzorger te zijn? Gerry gaat hierover in gesprek met Laura. Zij zorgt voor haar tweelingzus.

Deel 2:

Hoe is het om jonge mantelzorger te zijn? Renske vertelt tegen Gerry haar persoonlijke verhaal. Zij zorgde voor haar moeder toen ze ziek werd.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties