Huishoudelijke ondersteuning

Aanvragen van hulp via de Wmo start altijd met een gesprek met een Wmo-consulent van de gemeente. Uit dit keukentafelgesprek is gebleken dat huishoudelijke ondersteuning in jouw situatie nodig is. De Wmo-consulent heeft je in dat gesprek verteld uit welke aanbieders van huishoudelijke ondersteuning je kunt kiezen.

Je keuze wordt door de WMO-consulent doorgegeven aan de zorgverlener. Deze neemt contact met je op om een afspraak te maken. Samen met de zorgverlener stel je een ondersteuningsplan op. We gaan daarbij uit van ‘een schoon en leefbaar huis’.

In onderstaand filmpje leggen we uit hoe (de aanvraag van) huishoudelijke ondersteuning geregeld is in de gemeente Someren.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties