De juiste zorg? Mijnkwaliteitvanleven.nl kan je helpen

Zorg

Goed kunnen aangeven welke zorg of ondersteuning je nodig hebt bij een chronische ziekte, beperking, ouderdom of als mantelzorger is soms niet zo eenvoudig. De online vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl kan je hierbij helpen.

Inzicht in persoonlijke situatie

Door de online vragenlijst in te vullen, breng je in beeld wat voor jou belangrijk is. De vragen gaan over je persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe je je gezondheid ervaart en over hoe de zorg en leefomgeving worden gewaardeerd. De lijst geeft, na het invullen, een goed beeld van wat je nu echt nodig hebt. Dit overzicht helpt je om inzicht te krijgen in je persoonlijke situatie. En om goed voorbereid in gesprek te gaan met familie, zorgverlener of iemand van de gemeente.

Voor wie?

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor iedereen die nadenkt over een gezonde leefstijl, mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en voor mensen die zorgen voor hun kind, partner, ander familielid of bekende (als mantelzorger).

Landelijk onderzoek

Het invullen van de vragenlijst draagt ook bij aan een landelijk onderzoek. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief, georganiseerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder Zorgbelang Brabant|Zeeland. De anonieme resultaten van de vragenlijsten worden onder de aandacht gebracht bij het ministerie van VWS, andere beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties