Wethouder Theo Maas bezoekt Kinderopvang Norlandia

Voorlezen

Wethouder Theo Maas bracht een bezoek aan Norlandia Kinderopvang in Someren waar in 2016 werd gestart met een pilot in opdracht van de gemeente. Doel van de pilot is om samen met Combinatie Jeugdzorg vroegtijdige ondersteuning te bieden aan jonge kinderen die (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling. Maas was benieuwd naar de aanpak van Norlandia in de praktijk. ‘Ik ben onder de indruk van de manier waarop ouders, pedagogisch medewerkers van Norlandia en de deskundigen van de Combinatie Jeugdzorg met elkaar samenwerken. Wederzijds respect, erkenning en openheid vormen de basis van het onderlinge vertrouwen.’

De verwachting is dat door deze multidisciplinaire aanpak voor een groep kinderen plaatsing op het medisch kleuterdagverblijf (MKD) voorkomen kan worden. De resultaten van de pilot zijn veelbelovend. Pedagogisch medewerkers vergroten hun kennis en handelen richting kinderen en ouders. Ervaring leert ook dat ouders de pilot als positief ervaren. Wethouder Maas: ‘Het kind staat altijd in het middelpunt van ieders aandacht en zorg en samen werd de beste ondersteuning voor het kind gevonden én geboden. Hoe mooi is dat!’
De manier van werken wordt gestimuleerd door de gemeente. Maas: ‘Preventief werken loont. Het zorgt ervoor dat kinderen en ouders snel de juiste ondersteuning krijgen, waarmee we willen voorkomen dat problemen erger worden.’

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties