Week van de Pleegzorg. Wie kan pleegouder worden?

Week van de pleegzorg

Van 31 oktober tot en met 7 november wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 28 regionale pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. Gemeente Someren onderschrijft dit belang en wil pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg helpen met de zoektocht naar nieuwe pleegouders.

Wie kan pleegouder worden?

In principe kan iedereen die ouder is dan 21 jaar pleeg- ouder worden, ongeacht je burgerlijke staat, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of financiële situatie. Wel moet je een Verklaring Omtrent Gedrag afgeven (VOG). Om pleegouder te worden, hoef je geen super- held te zijn. Juist door heel gewoon te doen, beteken je iets supers voor een pleegkind. Het allerbelangrijkste is dat je een pleegkind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden.

Wil je weten of pleegzorg iets is voor jou?

Vraag een informatiepakket aan of bezoek vrijblijvend een informatieavond. Een informatiepakket aanvragen of aanmelden voor een informatieavond kan via triangel@combinatie-jeugdzorg.nl. De eerstvolgende informatieavonden zijn op:
• 12 november – bij de Bibliotheek Geldrop, Heuvel 94 in Geldrop
• 19 november – bij Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Combinatie Jeugdzorg.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties