Vervanging Wmo-huishoudelijke ondersteuning in vakantie

WMO

De vakantieperiode komt er weer aan. Deze periode zorgt voor verschuivingen en wisselingen in de huishoudelijke ondersteuning. De aanbieders proberen ervoor te zorgen dat de benodigde hulp in de huishoudelijke ondersteuning blijft doorgaan.

Tijdens de jaarlijkse vakantieperiode vinden er verschuivingen en wisselingen plaats in de huishoudelijke ondersteuning. Er worden bijvoorbeeld extra vakantiehulpen ingezet en collega’s springen bij, maar dit is niet altijd voldoende om alle hulp voor alle klanten te vervangen. Aanbieders hebben bij ons aangegeven dat ze moeite hebben om voldoende extra personeel te werven vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Dit kan betekenen dat de hulp minder vaak komt, dat de hulp minder tijd heeft of dat, in overleg met de klant, enkele taken tijdelijk niet worden gedaan.  Indien de situatie van de klant geen uitstel van huishoudelijke taken toestaat, vindt overigens volledige vervanging plaats.

De aanbieders nemen zelf rechtstreeks contact op met de klant over de invulling van de huishoudelijke hulp tijdens de vakantieperiode. Dit gebeurt via de vaste hulp of in enkele gevallen via een brief.

In de vakantieperiode kan het dan ook voorkomen dat er verschillende vakantiehulpen bij een klant komen, die anders werken dan de klant gewend is. Dit kan niet geheel voorkomen worden en hiervoor vragen wij begrip. Het is ook mogelijk om tijdens de vakantieperiode zelf voor vervanging te zorgen door bijvoorbeeld familie, buren, kennissen. Geef dit aan bij de aanbieder. Dit wordt enorm gewaardeerd!

Voor vragen kunt u terecht bij uw aanbieder of uw vaste hulp.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties