Tips en adviezen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

binnenshuis NJI

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus.

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Hoe kun je omgaan met de gevolgen van het coronavirus.  Het  Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals zo goed mogelijk in deze situatie.

Wil je meer weten ga dan naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties