Stop ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Mishandeling gebeurt bijvoorbeeld door lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting.

Mensen in de directe omgeving kunnen deze ouderen helpen. Daarom vroegen we aandacht hiervoor tijdens de Internationale dag tegen oudermishandeling op 15 juni. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling. 

Vermoedens van mishandeling? Elke actie helpt!

Als mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, weten ze vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Daarom wil de campagne mensen aansporen een eerste stap te zetten bij vermoedens van ouderenmishandeling. Elke actie, hoe klein ook, kan al het verschil maken. Je kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie en vragen hoe het gaat. Of je bespreekt je vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Want samen weet je vaak meer. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen nadenken over hoe je de oudere kunt helpen.

Meer informatie

Op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u advies over wat u kunt doen. Hier staan bijvoorbeeld de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kunnen mensen ook anoniem bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties