Speciale bijeenkomst één jaar Alzheimer Café Peelland

Zorg & Vrijwilligers

Het Alzheimer Café Peelland bestaat begin april precies één jaar. Reden om groots uit te pakken op dinsdag 3 april. Te gast is allereerst Francien van de Ven, referentiepersoon dementie om te spreken over vrijheid en veiligheid bij dementie. Daarnaast wordt de muziek deze avond verzorgd door Pro et Contra. Zij spelen voor de bijeenkomst en sluiten af met hun lied én het vaste slotlied van het Alzheimer Café Peelland: Schuil maar bij mij.

Bij dementie kunnen vrijheid en veiligheid onder druk komen te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden? Francien van de Ven schets deze avond aan de hand van korte filmpjes praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen: wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Wat als iemand zich niet meer wil laten verzorgen of de hele nacht onrustig is? Naast de uitleg en de fragmenten gaat zij graag met gasten van het Alzheimer Café Peelland in gesprek over dit onderwerp.

Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten, een zijstraat van de Lienderweg. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie over Alzheimer Café Peelland is beschikbaar via de Facebookpagina en opvraagbaar via de email: alzheimercafepeelland@gmail.com. Het Alzheimer Café Peelland maakt onderdeel uit van een groep Alzheimer Cafés in de regio. Meer informatie over alle Alzheimer Cafés in Zuidoost Brabant is te vinden op de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties