Loondoorbetaling bij ziekte

Bent u als werknemer ziek? Dan betaalt uw werkgever 2 jaar lang - een deel - van uw salaris door. Dit is verplicht bij tijdelijke en vaste dienstverbanden. Bent u 2 keer ziek en tussendoor minder dan 4 weken aan het werk? Dan tellen de ziekteperiodes bij elkaar op.

De plicht om uw loon door te betalen stopt als:

  • u beter bent. Vindt uw werkgever dat u weer kunt werken, en u vindt dat niet? Dan kunt u om een oordeel vragen bij UWV
  • u langer dan 104 weken ziek bent. U kunt dan een WIA-uitkering aanvragen

Salaris gedurende 2 jaar

  • De meeste zieke werknemers krijgen het eerste jaar 100% van hun salaris. Het 2e jaar 70%
  • Over de 2 jaar samen mag uw werkgever maximaal 170% van uw laatstverdiende loon doorbetalen

De CAO geeft hier meer informatie over. Heeft u geen CAO? Vraag dan aan uw werkgever wat de regels zijn.

Na 2 jaar doorbetalen

  • Soms betaalt een werkgever ook na 2 jaar het loon door. Bijvoorbeeld als u deels werkt en waarschijnlijk weer helemaal herstelt. U hoeft dan geen WIA-uitkering aan te vragen
  • Soms móét een werkgever het loon langer doorbetalen. Dat gebeurt als UWV vindt dat uw werkgever niet genoeg heeft gedaan om u te laten terugkeren naar werk na uw ziekte (re-integratie)

Geen werkgever

Heeft u geen werkgever (meer)? Bijvoorbeeld omdat u werkloos bent? Omdat u als uitzendkracht heeft gewerkt? Of omdat uw contract afliep terwijl u ziek was? Dan kunt u bij ziekte een uitkering aanvragen op basis van de Ziektewet.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Loondoorbetaling bij ziekte'

Alle veelgestelde vragen