Pleegouder worden, iets voor jou?

Ice cream

Van 30 oktober tot 6 november was het de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, samen met alle 28 aangesloten pleegzorgorganisaties, waaronder Combinatie Jeugdzorg, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Een belangrijk onderdeel is het werven van nieuwe pleegouders.

Op 11 november, aanvang 20.00, uur wordt in De Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren, een informatieavond gehouden. Aanmelden voor deze informatieavond en/of een pleegzorginformatiepakket aanvragen kan via pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties