Platform Samen voor Someren gelanceerd

Lancering digitaal platform Samen voor Someren

Tijdens de eindshow van de ‘Van Zùmmere en nie Baang Week’ is het digitale platform Samen voor Someren gelanceerd. Gerry Sieben (Samen voor Someren) en Geert Bukkems (de Peelpioniers) vertelden hoe het platform is ontstaan en wat het doel is.  Het kernwoord van zowel de week ‘Van Zùmmere en nie Baang’ als het platform was ‘Samen’; want samen kunnen we meer bereiken. Het platform is een middel om elkaar te vinden. Daarom nodigen de initiatiefnemers iedereen uit om een kijkje te nemen op www.samenvoorsomeren.nl en mee te doen!

Deel je ideeën via digitaal platform Samen voor Someren

Heb jij een goed idee voor Someren en wil je dit graag samen realiseren met anderen? Deel dan je idee op het digitale platform Samen voor Someren. Je kunt ook ideeën van anderen bekijken, volgen of meehelpen met de realisatie. Via het platform willen de initiatiefnemers betrokken Somerenaren de kans bieden om activiteiten te ontplooien om het leven in Someren, Someren-Heide, Someren-Eind of Lierop een stukje aangenamer te maken. Iedereen kan meedenken en ideeën lanceren.

Hoe is het platform ontstaan?

Het platform is ontstaan vanuit Samen voor Someren. Samen voor Someren is een experiment dat is gestart vanuit de gemeente Someren om inwoners te betrekken bij verschillende thema’s. Samen met inwoners, het WMO Platform Someren en de Participatiecommissie Werk & Inkomen worden bijeenkomsten georganiseerd. In deze zogenaamde ‘Stamtafels’ wordt het gesprek aangegaan over onderwerpen en ideeën die inwoners belangrijk vinden. Deze ideeën kunnen met het digitale platform worden omgezet naar acties, wat betekent dat nieuwe initiatieven opgepakt worden. Dat kan vaak door de mensen zelf. En soms hebben zij daar de gemeente of een andere partij voor nodig. Het gaat altijd over thema’s zoals zorg, welzijn, onderwijs, sport, jeugd en participatie die het hart van onze gemeenschap raken.

Wie zitten erachter?

Het digitale platform Samen voor Someren is gerealiseerd dóór betrokken Somerenaren vóór betrokken Someraren. Om precies te zijn door jongeren die werken/ervaring op doen bij de Peelpioniers. In nauwe samenwerking met enthousiaste inwoners, het WMO Platform Someren, de Participatiecommissie Werk & Inkomen en de gemeente Someren.

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties