KBO

 
Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Someren

Als lid van de KBO kunt u gebruik maken van de deskundigheid van de ouderenadviseur. De ouderenadviseur kan u helpen bij de vele vragen die er bij u leven op gebied van ouder worden. Verder is er hulp bij het invullen van uw belastingaangifte, huur- en zorgtoeslag. Als lid kunt u ook deelnemen aan een groot aantal activiteiten die georganiseerd worden zoals bijeenkomsten, ontmoetingsmiddagen, informatieve bijeenkomsten, ontmoetingsmiddag, kerstviering enzovoorts.

Als lid ontvangt u een ledenpas daarmee kunt u bij de KBO terecht voor advies, service en diverse kortingen.

Contact

Bezoekadres
Dorpsstraat 20
5711 GP Someren
Route