Onis Welzijn brengt vraag en aanbod samen

boodschappen

Veel mensen hebben het moeilijk in deze coronacrisis. Zij komen in isolement of kunnen geen boodschappen meer doen. Veel mensen willen ook anderen helpen. Onis Welzijn gaat vragers en aanbieders samenbrengen.

Er zijn al veel initiatieven om elkaar te helpen, in de eigen straat of via apps. Voor wie tijdens de maatregelen van de coronacrisis de weg niet goed weet is er één telefoonnummer: (0493) 441 233. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Iedereen met een hulpvraag kan bellen. Voor een praatje, voor hulp bij boodschappen of een andere vraag. Het nummer is niet bedoeld voor vragen over het coronavirus.

Ook iedereen die wil helpen kan naar dat nummer bellen. De medewerkers van Onis Welzijn zoeken samen met de vrager naar een oplossing op maat.

Voor een Praatje met een maatje blijven de tijden van 10.00 – 20.00 uur ongewijzigd, ook bereikbaar via tel. (0493) 441 233.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties