WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig hebt. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij kan hierbij verschillende voorzieningen inzetten. Bekijk hieronder alle onderwerpen:

Het hebben van betalingsproblemen geeft druk en veroorzaakt stress. Hierdoor kunnen allerlei andere problemen ontstaan (werk, gezondheid, relatie). Praktische ondersteuning door deskundigen én het snel aanpakken van de schulden, kunnen helpen om dit te voorkomen. Het liefst zo vroeg mogelijk. Stich

Wilt u graag mensen ontmoeten die, net als u, zorgen voor iemand die dementie heeft? Samen een kopje koffie drinken en ervaringen en tips uitwisselen

Deze week is de tweede nieuwsbrief van ZO Someren verschenen! Team Zorg en Ondersteuning helpt je met vragen op het gebied van welzijn, werk & inkomen of jeugd en gezin. Zij delen graag wat ze doen en voor jou kunnen betekenen. Heb jij de nieuwsbrief al gelezen?  

Binnenkort wordt het boekje Leef! Sportief en Creatief weer verspreid onder alle basisschoolleerlingen in Someren. Zij kunnen gratis meedoen met sportieve en creatieve cursussen. Doel van dit project is om kinderen te activeren, stimuleren en motiveren om méér te gaan sporten en bewegen. En het wer

De Regeling Meedoen is voor alle inwoners van Someren met een laag inkomen. U kunt een bedrag van € 200,- uitgeven voor sporten, muziek maken of lidm