Vrijwilligerswerk & mantelzorg

Vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers zijn van groot belang in onze gemeente. Wij hechten hier veel waarde aan. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen is er een Vrijwilligerscentrale en een Steunpunt Mantelzorg. Ook hebben we een verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers en wordt een keer per jaar het mantelzorgcompliment uitgereikt. Hieronder vindt u alle informatie.