Monitor dementie: uw hulp gevraagd

dementie handen

We weten het allemaal: het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren fors toe. Daarom werken we aan een dementievriendelijke gemeenschap. In zo’n samenleving werken inwoners en lokale organisaties zo veel mogelijk samen. Dat heeft als voordeel dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Op die manier kunnen ze hun leven blijven leiden zoals ze dat al deden en geaccepteerd worden door hun omgeving. Someren werkt ook aan een dementievriendelijke gemeenschap.

U kunt ons helpen dit doel te verwezenlijken door het invullen van een korte vragenlijst. Iedereen uit Someren vanaf 18 jaar kan de vragenlijst invullen. U kunt de vragenlijst hier invullen tot 31 mei. Er zijn geen goede of foute antwoorden!

Alvast hartelijk dank!

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties