Mantelzorgers dementie ontmoeten elkaar

Zorg & Vrijwilligers

Wilt u graag mensen ontmoeten die, net als u, zorgen voor iemand die dementie heeft? Samen een kopje koffie drinken en ervaringen en tips uitwisselen? Of gewoon even uw hart luchten? Dan is deelname aan een zelfhulpgroep wellicht iets voor u.

Op donderdag 25 april 2019 start er in De Ruchte in Someren een zelfhulpgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deze zelfhulpgroep wordt ondersteund door Onis Steunpunt Mantelzorg en Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant.

Tel: 040-2118328

Mail: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

www.oniswelzijn.nl

www.zelfhulpnetwerk.nl

 

 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties