Mantelzorgers dementie ontmoeten elkaar

Zorg & Vrijwilligers

Recent is er in De Ruchte in Someren een zelfhulpgroep gestart voor mantelzorgers van mensen met dementie. Bedoeld voor mensen uit Asten en Someren.

Wilt u mensen ontmoeten die, net als u, zorgen voor iemand die dementie heeft? Samen een kopje koffie drinken en ervaringen en tips uitwisselen? Of gewoon even uw hart luchten? Dan is deze zelfhulpgroep iets voor u.

Tijdstip?

Donderdag 23 mei en 27 juni, van 15.00 uur tot 16.30 uur

Is de donderdag geen optie voor u, neem contact op, er kan een tweede groep op een ander tijdstip opgezet worden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de inloopmiddag

Voor meer informatie en/of aanmelding

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant,
040-2118328, eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

 

 

 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties