Mantelzorgcompliment 2020 aanvragen kan vanaf 1 mei!

hulp

Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig heeft? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag doet u samen met de zorgvrager. U moet uw aanvraag voor 2020 uiterlijk 1 december 2020 indienen. Let op: het mantelzorgcompliment moet u elk jaar opnieuw aanvragen.  

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Juist in deze tijd van corona zijn mantelzorgers extra hard nodig. Misschien krijgt u er door de maatregelen als mantelzorger (nog meer) taken bij. Of staat u voor dilemma’s of u nog wel veilig op bezoek kunt gaan bij uw naaste. Misschien heeft u andere vormen van contact met uw zorgvrager. Juist in deze nare tijd zijn mantelzorgers in onze gemeente ontzettend waardevol! 

Voor wie is het mantelzorgcompliment?

Werkt u ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden als mantelzorger dan komt u in aanmerking voor een compliment. U komt niet in aanmerking als u de zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is. Ook gebruikelijke zorg is géén mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen. Of uw partner helpen met het huishouden.

Woonplaats zorgvrager

Houd er rekening mee dat de persoon waarvoor u zorgt in de gemeente Someren moet wonen. Woont u zelf in de gemeente Someren en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont informeren naar het mantelzorgcompliment.

Financiële vergoeding

De hoogte van de vergoeding hangt af van het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt bij de gemeente. Het maximale bedrag per zorgvrager is € 100,-. Er wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt.

Aanvragen

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot en met 1 december 2020.

Lees hier hoe u een mantelzorgcompliment kunt aanvragen.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties