Logeerhuis voor mensen met dementie breidt aanbod uit

Plezant logeerhuis voor mensen met dementie

In het voorjaar van 2018 opende Plezant haar deuren in Lieshout. In het logeerhuis kunnen in totaal zeven mensen met (een vermoeden van) dementie uit de Peelregio logeren. Hierdoor kunnen mantelzorgers weer even op adem komen of misschien zelf op vakantie gaan. Vanaf 1 maart 2019 breidt Plezant haar aanbod uit. Hierdoor kunnen nu ook mensen met een grotere zorgbehoefte in het logeerhuis terecht.

Ontlasten van mantelzorgers

"De gasten die het afgelopen jaar in Plezant logeerden en hun mantelzorgers zijn zeer tevreden", aldus coördinator Léonne Hezemans. "Mantelzorgers voelen zich ontlast, ervaren ademruimte en voelen zich weer opgeladen. De gasten zelf waarderen onze gastvrijheid en aandacht en voelen zich welkom in ons sfeervolle logeerhuis."

Grotere zorgbehoefte

Tegelijkertijd werd duidelijk dat Plezant niet altijd de juiste zorg en ondersteuning kon bieden aan gasten met een grotere zorgbehoefte. Concreet gaat het dan om mensen met dementie die vaak een beroep moeten doen op ongeplande zorg. Léonne Hezemans is blij met deze uitbreiding. "Dit betekent dat we vanaf 1 maart as. álle mantelzorgers van mensen met (een vermoeden van) dementie ontlasten, ook als hun partner, vader, moeder of vriend meer zorg nodig heeft. In Plezant nemen we de zorg en ondersteuning tijdelijk van hen over, zodat zij weer even tot rust kunnen komen. Om daarna met nieuwe energie thuis de mantelzorg weer op te pakken. Een herhalingsbezoek aan Plezant is altijd bespreekbaar."


Open huis

Mensen die graag een kijkje willen nemen zijn van harte welkom op de open huizen die Plezant regelmatig houdt. Tot en met zaterdag 6 juli kunt u iedere eerste zaterdag van de maand tussen 13.30 en 15.00 uur vrijblijvend binnenlopen. Ook voor mensen die als vrijwilliger iets willen betekenen bij Plezant staat de koffie klaar!

Kijk voor meer informatie over Plezant op www.ikkiesvoorons.nl.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties