Lancering digitaal platform Samen voor Someren

Heb jij een goed idee voor Someren en wil je dit graag samen realiseren met anderen? Vanaf 7 november kun je ideeën delen op het digitale platform Samen voor Someren. Je kunt ook ideeën van anderen bekijken, volgen of meehelpen met de realisatie. Via dit platform willen we betrokken Somerenaren de kans bieden om initiatieven te ontplooien om het leven in Someren, Someren-Heide, Someren-Eind of Lierop een stukje aangenamer te maken. Iedereen kan meedenken en ideeën lanceren.

Digitaal platform

Maar hoe brengen we ideeën in beeld bij iedereen? Hoe kunnen we de jeugd betrekken? Wat vinden Somerenaren goede ideeën? En hoe kunnen we ze helpen ideeën te realiseren? Daarvoor hebben een stel ‘slimme jongeren’ van de Peelpioniers een oplossing bedacht: het digitaal platform Samen voor Someren. In de afgelopen maanden hebben de jongeren het idee voor het platform zelf gerealiseerd samen met de werkgroep Samen voor Someren en betrokken inwoners. Via het platform kunnen inwoners van Someren, Someren-Heide, Someren-eind en Lierop ideeën aandragen en samen gaan realiseren.

Het platform wordt op 7 november gelanceerd door de jongeren die het gebouwd hebben tijdens de Van Zùmmere en nie Baang Show. De lancering is om 19:30 uur in de Ruchte. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via de speciale event website op www.vanzummere.nl.

Hoe is het platform ontstaan?

Het platform is ontstaan vanuit Samen voor Someren. Samen voor Someren is een experiment dat is gestart vanuit de gemeente om inwoners te betrekken bij verschillende thema’s. Samen met inwoners, het Wmo-platform en de Participatiecommissie Werk & Inkomen zijn we gestart met het organiseren van bijeenkomsten, zogenaamde ‘Stamtafels’. We gaan het gesprek aan over onderwerpen en ideeën die inwoners belangrijk vinden. We willen ideeën omzetten naar acties, dat betekent dat nieuwe initiatieven opgepakt worden. Dat kan vaak door de mensen zelf, soms hebben zij daar de gemeente of een andere partij voor nodig. Het gaat altijd over thema’s zoals zorg, welzijn, onderwijs, sport, jeugd en participatie die het hart van onze gemeenschap raken.

Wie zitten erachter?

Het platform Samen voor Someren is gerealiseerd dóór betrokken Somerenaren vóór betrokken Somerenaren. Om precies te zijn door jongeren die werken/ervaring op doen bij de Peelpioniers. In nauwe samenwerking met enthousiaste inwoners, het WMO Platform Someren, de Participatiecommissie Werk & Inkomen en de gemeente.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties