Laag inkomen? Declareer sportlidmaatschap of hondenbelasting

Dog

De Regeling Meedoen is voor alle inwoners van Someren met een laag inkomen. U kunt een bedrag van € 200,- uitgeven voor sporten, muziek maken of lidmaatschap voor een club. De regeling is voor jong en oud. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.zosomeren.nl/regeling-meedoen

Hondenbelasting declareren

Vanaf dit jaar kan ook de hondenbelasting voor de eerste hond worden gedeclareerd via de Regeling Meedoen. Wanneer u een laag inkomen heeft en hondenbelasting heeft betaald via de BSOB, dan kunt u als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, het bedrag van uw eerste hond terugkrijgen (maximaal € 49,-).

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties