Kom in actie tegen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

15 juni - Internationale dag tegen Ouderenmishandeling

Jaarlijks krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen te maken met ouderenmishandeling. Dit zijn 200.000 ouderen. Het komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Het stopt vaak alleen door in actie te komen. Eén persoon is al genoeg.

Ouderenmishandeling wordt onderschat

Ouderenmishandeling, mishandeling van personen ouder dan 65 jaar, is een onderschat probleem en wordt meestal niet of te laat herkend. Je kunt je bijna niet voorstellen dat mensen op leeftijd nog met deze problematiek te maken krijgen. Hooguit wordt er gedacht aan mishandeling of diefstal door personeel in verpleeg- of verzorgingstehuizen. Maar ouderenmishandeling is zoveel meer dan dat. Het kan gaan om lichamelijke, psychische of seksuele mishandeling en/of verwaarlozing, maar ook om financiële uitbuiting.

Over de grenzen van goede zorg heen

Het grootste deel van de ouderen dat slachtoffer wordt, heeft te maken met de gevolgen van ontspoorde mantelzorg. Degene die mishandelt, is meestal een partner of een (klein)kind dat destijds met hele goede bedoelingen aan de zorg voor zijn naaste begon. Maar als de zorg steeds zwaarder wordt, als de mantelzorger de zorg moet combineren met een gezin en/of een baan of als de mantelzorger zelf op leeftijd is, kan de zorg te zwaar worden. In zulke situaties kan het zijn dat iemand over de grenzen van goede zorg heen gaat. In mindere mate vindt ouderenmishandeling ook plaats door professionele verzorgers, vrijwilligers of (huis)vrienden.

Veilig Thuis

Wilt u advies en hulp voor iemand anders en/of voor uzelf? Praat erover met iemand die u vertrouwt zoals een familielid, vriend of de huisarts. Of bel met Veilig Thuis 0800 2000 (gratis en 24 per dag bereikbaar). Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Bij acuut gevaar voor uzelf of gezinsleden: bel 112.

Steunpunt Mantelzorg

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan informatie of praktische tips? Of wilt u uw verhaal kwijt? Dan kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg van Onis Welzijn. Het steunpunt biedt persoonlijke informatie, advies en steun op het gebied van mantelzorg. Zowel praktisch als emotioneel. 

U kunt contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg via (0493) 44 12 53 of via m.lenders@oniswelzijn.nl  

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties