Kindermishandeling: kijk er niet van weg

Huilenomipad

Van 18 tot 24 november 2019 vindt de Week tegen kindermishandeling plaats. Kindermishandeling komt nog steeds voor en het is soms dichterbij dan wij denken. Jaarlijks zijn er in Nederland 119.00 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling gaat niet alleen over lichamelijk geweld, maar ook over emotionele mishandeling of verwaarlozing.

De gevolgen zijn groot

Kindermishandeling kan blijvende psychische of lichamelijke schade veroorzaken. De gevolgen zijn groot, maar ook de schaamte kan groot zijn. Kinderen kunnen denken dat het misschien wel hun eigen schuld is. Maar dat is nooit zo, ook niet als ouders zeggen van wel. Ze kunnen zich hier machteloos of bang door voelen. Dat kan ook voor de ouder of verzorger gelden. Omdat zij er zelf vaak niet over durven te praten, is het belangrijk dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken én er iets mee doen. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf.

Bij een vermoeden van kindermishandeling in jouw omgeving, kun je het volgende doen:

Praat erover met iemand die je vertrouwt

Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Iemand anders kijkt misschien op een heel andere manier naar de situatie. Samen kun je bespreken wat je het beste kunt doen.

Praat met het kind zelf of met de ouders

Praten met ouders of kinderen om wie jij je zorgen maakt, is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kunnen kinderen of opvoeders zich misschien schamen en alles verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat je je onterecht zorgen maakt. Toch is het beter om daar achter te komen. Als er wel sprake is van kindermishandeling, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

Vraag advies bij Veilig Thuis 0800-2000

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert, vragen beantwoordt en advies geeft. Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan organiseert Veilig Thuis deze hulp door een hulpverlener in te schakelen. Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat.

Directe nood? Neem dan contact op met de politie 0900-8844

Is er sprake van direct gevaar, vertrouw je het niet of is er snel hulp nodig? Twijfel dan niet en bel de politie.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties