Kinderen scoren onvoldoende op digitale vaardigheid.

puber

Kinderen hebben minder goede digitale vaardigheden dan zij zelf denken. Dat blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet. De monitor brengt de vaardigheden van kinderen tussen 10 en 18 jaar in kaart.

Kinderen dichten zichzelf grote digitale vaardigheden toe. Onterecht, stellen de onderzoekers. Vooral het zoeken op internet en het beoordelen van informatie blijkt lastig. Volgens het onderzoek is minder dan helft in staat online informatie kritisch te beoordelen en te gebruiken. En die competentie is onder andere van belang voor het herkennen van nepnieuws. Hoe hoger het schoolniveau, hoe beter het kind scoort. Ook blijken leerlingen met hoogopgeleide ouders informatie beter te kunnen beoordelen, doordat nieuws een grotere rol speelt binnen het gezin.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten digitaal geletterd worden. Daarom buigen de komende maanden leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wat leerlingen op dit vlak moeten kennen en kunnen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe curriculum voor primair en voortgezet onderwijs.

Bron: Kennisnet; PO-Raad

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties