Kent u Plezant, het logeerhuis voor mensen met dementie?

Plezant logeerhuis voor mensen met dementie

Het Alzheimer Café Peelland staat op dinsdag 4 juni in het teken van het logeerhuis voor mensen met dementie in de Peelregio: Plezant. Mensen met dementie kunnen hier een korte tijd verblijven. De coördinator van het logeerhuis is te gast in het Alzheimer Café om meer te vertellen over dit logeerhuis, dat afgelopen jaar zijn deuren opende.

Plezant is gevestigd in Lieshout en is een regionale voorziening. Het logeerhuis is vooral gericht op het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Met een verblijf in het logeerhuis nemen medewerkers en vrijwilligers van Plezant samen met thuiszorgmedewerkers van de Zorgboog tijdelijk de mantelzorg over. Zo komen mantelzorgers even op adem of kunnen zij met vakantie, zodat zij de zorg later weer kunnen voortzetten. 

Wanneer?

Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten, een zijstraat van de Lienderweg. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur.

Aanmelden?

Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis.

Meer informatie?

Meer informatie over Alzheimer Café Peelland is beschikbaar via de Facebookpagina (alzheimercafepeelland). Als u een vraag heeft, kunt u ook een e-mail sturen naar alzheimercafepeelland@gmail.com

 

 

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties