In gesprek met jonge mantelzorgers

Deel 1:

Hoe is het om jonge mantelzorger te zijn? Gerry gaat hierover in gesprek met Laura. Zij zorgt voor haar tweelingzus.

Deel 2:

Hoe is het om jonge mantelzorger te zijn? Renske vertelt tegen Gerry haar persoonlijke verhaal. Zij zorgde voor haar moeder toen ze ziek werd.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties