Hulp bij gedachten aan zelfmoord

Woman

Zelfmoord is een van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. Jaarlijks sterven er 800.000 mensen wereldwijd door zelfmoord, dat is 1 mens per 40 seconden. Op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Wereldwijd staan we stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn.

Samen kunnen we de vooroordelen doorbreken, zodat we elkaar kunnen helpen een wereld zonder zelfmoord mogelijk te maken. Dit is belangrijk, want het thema ‘zelfmoord’ wordt nog lang niet altijd besproken, terwijl dat essentieel is voor het voorkomen ervan. De dag is een initiatief van de International Association for Suicide Prevention (IASP). Gemeente Someren wil iedereen wijzen op ondersteuning en informatie die voor iedereen kosteloos beschikbaar is.

Maakt u zich zorgen om iemand…

Stel de vraag van je leven en maak het bespreekbaar. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Op de website www.113.nl vind je achtergrondinformatie, maar ook praktische informatie, zoals do’s en don’ts als je het onderwerp met iemand wil bespreken.

Denk je wel eens aan zelfmoord….

Praat er over met iemand die je vertrouwt. De website www.113.nl biedt handvatten om met een crisis om te gaan. Het telefoonnummer 0900 113 is 24 uur per dag bereikbaar, ook kun je chatten over je gedachten. 

Lokale hulp

Voor hulp kun je altijd terecht bij je huisarts. Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant ondersteunt lotgenotencontact. Er zijn verschillende groepen in de regio, onder andere een groep voor nabestaanden van zelfdoding.

Voor meer informatie kijk op www.zelfhulpnetwerk.nl of bel (040) 21 18 328

 

 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties