Hoe betrek je je omgeving bij Alzheimer?

dementie handen

Het Alzheimer Café Peelland houdt op dinsdag 3 december 2019 een bijeenkomst over Samen Dementievriendelijk. De avond gaat over het betrekken van de sociale omgeving in het bieden van hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorger. Ivonne Berkers en Petra Raijmakers nemen bezoekers mee in een luchtige en informatieve bijeenkomst.

Veel mantelzorgers en vrienden, buren of familieleden van iemand met dementie herkennen de volgende zin: “Laat maar weten, als ik iets voor je kan betekenen”. Vaak blijft het daarbij. De mantelzorger vindt het lastig om een concrete hulpvraag te stellen. De buur, vriend of familielid wil wel helpen, maar weet niet goed hoe. Het Alzheimer Café Peelland besteedt daarom deze avond aan het betrekken van de omgeving. In de bijeenkomst is er aandacht voor de impact van dementie in de samenleving. Ook komen het stellen van een duidelijke hulpvraag en het bieden van gerichte hulp aan bod.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Mantelzorgers worden gevraagd om iemand mee te vragen en samen deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Algemene informatie

Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten, een zijstraat van de Lienderweg. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties