Gratis Speelochtend gaat door in 2019

Speelochtend gaat door in 2019

Een lekkere bak koffie voor ouders en kinderen die samen kunnen spelen. Dat is de speelochtend. De laatste weken komen er 3 tot 7 kinderen. Daarmee is de speelochtend een succes en zetten we dit initiatief volgend jaar met plezier voort.

Open inloop

De speelochtend is een open inloop waar je zonder aanmelding naar toe kunt gaan. Gezinnen uit Asten en Someren zijn iedere maandagochtend tussen 9:30 uur en 12:00 uur welkom in Wijkhuis De Stip aan het Boletenplein 25 in Asten.

OuderSupport

De Speelochtend is een initiatief van Onis OuderSupport en gestart als pilot op 1 oktober 2018. OuderSupport biedt ouders een steuntje in de rug daar waar zij dat nodig hebben. Dat kan zijn voor een luisterend oor, voor tips of adviezen bij de opvoeding of hulp bij de organisatie van het huishouden/gezin. De ondersteuning wordt geboden door bevlogen vrijwilligers ondersteund door de coördinator Ellen van Heugten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over OuderSupport of over de speelochtend? Neem dan contact op met Ellen, via 0493-441243 of email: e.vanheugten@oniswelzijn.nl.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties