Cursus 'Omgaan met iemand met dementie'

Holding hands

Omgaan met iemand die aan dementie lijdt, is niet altijd gemakkelijk.

Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en -stoornissen. Onis Steunpunt Mantelzorg biedt de cursus ‘Omgaan met de ziekte dementie’ voor mantelzorgers aan. De cursisten leren inzien waarom mensen met deze ziekte zich anders gaan gedragen. Ook gaat de cursus dieper in op de werking van de hersenen van iemand die dementeert.

In drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen en het verloop van de ziekte. Ook krijgt u uitleg over diverse benaderingswijzen. De cursus biedt kennis en enkele vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken. Ook is er de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met collega-mantelzorgers.

Datum:                 24 september, 1 en 8 oktober 2019
Tijd:                      19.30 - 21.30 uur
Locatie:                De Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren
Kosten:                 10 euro per deelnemer, per familie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

U kunt zich aanmelden tot 13 september bij Onis, Steunpunt Mantelzorg, via Marianne Lenders. Zij is bereikbaar via e-mailadres m.lenders@oniswelzijn.nl of telefonisch op  (0493) 44 12 53. 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties