Cursus ‘omgaan met iemand met de ziekte dementie’

dementie handen

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. 
Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen. Daarom organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’. De cursus leert inzien waarom mensen met deze ziekte zich anders gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het hoofd van iemand met dementie. 

Deze onderwerpen komen aan bod

De eerste drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen, het verloop van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen. De cursus biedt kennis en enkele vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken. En helpen begrip te krijgen. Dit alles ondersteund door beeldmateriaal. 
De 4e bijeenkomst is praktisch en biedt de mogelijkheid om langer stil te staan bij en van gedachten te wisselen met de medemantelzorgers over tips en activiteiten. We kunnen leren van elkaar. 

De cursus biedt niet op alle vragen een pasklare oplossing, omdat dementie zich bij elke persoon anders manifesteert.  

Datum:         11, 18 en 25 november en 2 december
Tijd:             19.30-21.30 uur
Locatie:         SCC De Ruchte, Laan ten Roode 71, Someren 
Kosten:         € 15,- voor deelnemers uit Someren 

Aanmelden

Aanmelden is voor deze cursus verplicht en kan tot uiterlijk 4 november bij Onis Steunpunt Mantelzorg Someren. 

LET OP: Deze cursus is alleen voor mantelzorgers uit Someren. Per familie kunnen maximaal 2 personen deelnemen.

Someren

Marianne Lenders
Laan ten Roode 71A (de Ruchte) Someren
m.lenders@oniswelzijn.nl
(0493) 44 12 53
 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties