Cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het regelen van zorg en ondersteuning? Maak dan gebruik van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Zij zijn er voor u. De ondersteuning is gratis. Bijvoorbeeld: u heeft een gesprek met iemand van de gemeente over uw zorgvraag. Een cliëntondersteuner bereidt het gesprek met u voor en gaat met u mee naar het gesprek.

 

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt bij het regelen van zorg en ondersteuning. Hij denkt met u mee, helpt u bij het stellen van vragen, het bedenken van oplossingen en het maken van keuzes. De cliëntondersteuner helpt u om zo veel mogelijk zelf de regie te houden. Hij is uw persoonlijk adviseur en helpt u de zorg en ondersteuning te krijgen die bij u past.

Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat wil zeggen dat hij niet verbonden is aan de gemeente of aan een andere zorgorganisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor u. U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig. Cliëntondersteuning is gratis. U hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen.  

 

Heeft u hulp nodig bij het regelen van zorg?

Onafhankelijke cliëntondersteuners denken graag met u mee. Zij kunnen bijvoorbeeld:

 • Informatie en advies geven over het zorgaanbod in uw omgeving;
 • Een gesprek met de gemeente of een zorgaanbieder mee voorbereiden;
 • Meegaan naar gesprekken over uw zorg en ondersteuning;     
 • Helpen om helder te krijgen wat uw hulpvraag is;
 • Helpen om verschillende soorten hulp op elkaar af te stemmen;
 • Helpen als ik het niet eens ben met de zorg of ondersteuning die ik krijg;
 • Tips geven om uw eigen netwerk te versterken.

 

Waar kan ik terecht?

In Someren zijn meerdere cliëntondersteuners actief. Hieronder vindt u een overzicht van alle organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden. U mag zelf bepalen met wie u contact opneemt. Cliëntondersteuning is gratis.

 

Voor wie: voor mensen die vragen hebben op het gebied van zorg en ondersteuning.

Telefoonnummer: (06) 39 57 92 15
Website: www.kring-gemeente-someren.nl

____________________________________________________________

 • MEE Zuidoost Brabant

Voor wie: Voor iedereen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte en hun naasten.  

Telefoonnummer:  (040) 21 40 404
E-mailadres: info@meezuidoostbrabant.nl  
Website: www.meezuidoostbrabant.nl

____________________________________________________________

 • Naar keuze

Voor wie: voor ouders en familieleden van mensen met een (verstandelijke) beperking die een PGB (Persoonsgebonden Budget) hebben.*

Telefoonnummer: (0481) 374 589 (algemeen) of (0493) 492 023 (Mia Kusters) 
E-mailadres: algemeen@naar-keuze.nl  of mia@naar-keuze.nl    
Website: www.naar-keuze.nl

*Om gebruik te maken van de diensten van Naar Keuze, dient u lid te zijn van de vereniging.

____________________________________________________________

 • Stichting Door en Voor

Voor wie: voor mensen met een psychische aandoening 
Telefoonnummer: (06) 33 72 67 06

E-mailadres: zrc-peel@doorenvoor.nl    
Website: www.facebook.com/zrcpeel

____________________________________________________________

 • Stichting Ouders en Jeugdzorg

Voor wie: Voor ouders die in conflict zijn met of moeite ervaren in de samenwerking met jeugdzorgorganisaties.

Telefoonnummer: (085) 87 71 250
E-mailadres: info@oudersenjeugdzorg.nl
Website: www.oudersenjeugdzorg.nl

____________________________________________________________

 • Zorgbelang Brabant-Zeeland

Voor wie: Voor alle inwoners van Someren.

Telefoonnummer: (013) 20 20 504
E-mailadres: clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl
Website: www.adviespuntzorgbelang.nl

____________________________________________________________

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties