Cliëntondersteuners gaan nog beter samenwerken

Ondertekening convenant onafhankelijke clientondersteuning

Op 2 oktober ondertekenden zes organisaties en wethouder Theo Maas van de gemeente Someren een intentieverklaring. Hierin spraken ze af om de onderlinge samenwerking op het gebied van cliëntondersteuning nog verder te versterken.

Een cliëntondersteuner helpt je bij het regelen van zorg en ondersteuning. Hij denkt met je mee en helpt je om vragen te stellen, oplossingen te bedenken en keuzes te maken. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk. Dit wil zeggen dat hij niet verbonden is aan de gemeente of aan een andere zorgorganisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor jou.

De volgende organisaties bieden in Someren cliëntondersteuning aan: KBO-kring Someren, MEE Zuidoost-Brabant, Stichting Door en Voor, Zorgbelang Brabant-Zeeland, Vereniging Naar Keuze en Stichting Ouders en Jeugdzorg.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties