Campagne Senioren en veiligheid van start

Kees Hulst

Sinds de corona-crisis is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen ‘hulp’ aanbieden.

Iedereen kan hier slachtoffer van worden, dus ook elke oudere. Daarom start in september vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne Senioren en Veiligheid. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Wordt u toch slachtoffer, dan is het belangrijk dit bespreekbaar te maken en om aangifte te doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele) informatie en tips zijn natuurlijk ook nuttig voor (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Programma

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit:

  • meekijken bij pinnen;
  • babbeltrucs;
  • hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp);
  • phishing.

Via www.maakhetzeniettemakkelijk.nl kunt u elke dinsdag om 10.30 uur rechtstreeks een webinar volgen, gepresenteerd door Catherine Keyl. Op die website kunt u de webinars ook terugkijken.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties