Boekjes LEEF uitgedeeld

Boekje LEEF uitgedeeld 2

Heb jij de nieuwe boekjes LEEF Actief al gezien? Hierin vind je het uitgebreide beweegaanbod in onze gemeente voor volwassenen. Wethouder Schoolmeesters deelde deze week de eerste exemplaren uit in Lierop. De boekjes komen op verschillende plekken in de gemeente te liggen. Je kunt het boekje ook online inzien.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties