Bijeenkomst:Geweld hoort nergens thuis, ook niet in Someren!

Kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld. Van diverse kanten is in de afgelopen jaren een begin gemaakt met een goede aanpak. Zijn we er al echt in geslaagd om een wezenlijk verschil te maken?

We hebben allemaal een stukje van de puzzel. Weten we deze puzzel samen, slim en effectief genoeg te leggen?

1 januari 2019 gaan we werken met de vernieuwde meldcode. Zijn we er klaar voor om samen te zorgen dat de vernieuwde aanpak tot mooie resultaten leidt?

Interactieve bijeenkomst

Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan medewerkers van Veilig thuis o.a. in op de vernieuwde meldcode, de veiligheidsbeoordeling, de verdeling tussen Veilig thuis en de wijkteams en mogelijke dilemma’s zoals melden in relatie tot vertrouwensband, wachttijden, opvolging etc.

Vervolgens brengen we als gemeente, ketenpartners en vindplekken samen in beeld wat de leemten, kansen en (ondersteunings)behoeften zijn op het gebied van kennis, signaleren, verwijzen en handelen.

We hopen dat u er 18 februari bij bent. Net als uw collega’s die een belangrijke rol hebben in signaleren, melden of opvolging. U kunt zich nu al aanmelden.