Betalingsproblemen? Schakel hulp in!

geld

Het hebben van betalingsproblemen geeft druk en veroorzaakt stress. Hierdoor kunnen allerlei andere problemen ontstaan (werk, gezondheid, relatie). Praktische ondersteuning door deskundigen én het snel aanpakken van de schulden, kunnen helpen om dit te voorkomen. Het liefst zo vroeg mogelijk. Stichting Burgerschuldhulp-Asten-Someren kan deze ondersteuning bieden. De stichting is er voor mensen met (relatief) lichte schulden of beginnende betaalproblemen. Het doel is om financieel rust te creëren waardoor je weer verder kunt kijken dan de korte termijn.

Heb je moeite om de eindjes aan elkaar te breien en wil je daar vanaf? Kijk dan eens op:

www.burgerschuldhulp-asten-someren.nl.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties