Ben jij een held met geld?

Week van het geld

De “Week van het geld” is een initiatief van Wijzer in geldzaken om kinderen in het basisonderwijs te leren omgaan met geld. In 2019 vindt deze nationale week plaats van 25 tot en met 29 maart. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!

Thema: Ben jij een held met je geld?

Het thema van dit jaar is: “Ben jij een held met je geld?” Uit onderzoek blijkt dat praten over geldzaken positieve invloed heeft op verantwoord financieel gedrag. “Ben jij een held met je geld” gaat over goed nadenken, bewust kiezen en slim omgaan met geld. Op de website www.weekvanhetgeld.nl kun je leuke video’s vinden waarin kinderen antwoord geven op de vraag: “Ben jij een held met je geld”? 

Wat is er voor ouders in de Week van het geld?

Kinderen leren omgaan met geld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en het onderwijs. 90% van de ouders vindt het belangrijk dat basisschoolkinderen goed leren omgaan met geld. Op de website www.weekvanhetgeld.nl/thuis doet u inspiratie op en kunt u zelf met uw kind aan de slag. Zo vindt u er onder andere tips omgaan met geld en over de hoogte van het zakgeld.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties