Alzheimer Café Peelland: Regelingen en mogelijkheden WMO

Het thema van het Alzheimer Café Peelland is deze maand: Regelingen en mogelijkheden via de Wmo. Gastprekers zijn medewerkers van het Wmo loket/sociaal team van de gemeente. Het Alzheimer Café vindt plaats op dinsdag 7 mei om 19.30 uur in Dienstencentrum de Beiaard in Asten.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen met dementie én voor hun mantelzorgers. Mensen met dementie willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wmo zorgt ervoor dat dit ook kan. Hiervoor is goede hulp en ondersteuning nodig. Gemeenten voeren de Wmo uit en zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van deze ondersteuning. Op deze avond zijn medewerkers van het Wmo loket/sociaal team van de gemeente aanwezig om e.e.a. toe te lichten.

Alzheimer Café Peelland

Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten, een zijstraat van de Lienderweg. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie

Meer informatie over Alzheimer Café Peelland is beschikbaar via de Facebookpagina (alzheimercafepeelland) en opvraagbaar via de email: alzheimercafepeelland@gmail.com. Het Alzheimer Café Peelland maakt onderdeel uit van een groep Alzheimer Cafés in de regio. Meer informatie over alle Alzheimer Cafés in Zuidoost Brabant is te vinden op de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Voor wie? Wanneer Locatie
Iedereen die te maken krijgt met dementie 07 mei
19:30 tot 21:00
De Beiaard (Pastoor de Kleijnhof) Asten